Agenda

Agenda 2020-2021

 

De onderwerpen voor dit werkjaar zijn gekend:

Omwille van de coronamaatregelen zijn we genoodzaakt onze werking aan te passen.

De samenkomsten van september gebeuren alvast digitaal, na 1 samenkomst 'live' plannen we de komende samenkomsten opnieuw digitaal.


Een aantal maandthema's zijn vorig jaar niet volledig kunnen besproken worden omwille van het coronavirus, daarom hernemen we deze dit werkjaar.

 

We werken dit jaar rond het jaarthema:BELGI√č

 

En de maandthema's (afwerken vorig jaar) zijn: 


Rarara wat is het? 22/9/2020
Schaduwen 6/10/2020
Industrie 20/10/2020maandthema's (nieuw) er wordt nog afgesproken wanneer welk thema besproken zal worden


De volgorde van de fotoketting ligt nog niet vast.

 

 

 

de data  van ons werkjaar zijn reeds gekend:

(aanvullingen bv data uitstappen en sprekers volgen nog) 


data 2020 -2021

 

 

juli en augustus verlof

 

gevolgd door de  jaarlijkse tentoonstelling tijdens het kermisweekend in Nieuwkerken-Waas*


(*omwille van het coronavirus wordt er geen tentoonstelling georganiseerd in Ten Bos, maar worden de foto's dit jaar digitaal gepubliceerd op onze website)

 

De data voor de daguitstappen worden afgesproken tijdens de vergaderingen. 

 

Normaal gezien gaan we op foto uitstap naar Mechelen in mei 2021, werken we samen met de heemkundige kring Nieuwkerken voor Erfgoed Weekend 'DE NACHT', maar de macrofotografieuitstap wordt later nog vastgelegd. We plannen ook een bezoek aan het Stropersbos in de lente van 2021 en een bezoek aan de tentoonstelling 'wild' in het kasteel van Beervelde dit najaar. Net als een lezing door Koen Van de Moortel in oktober of november.

Waarbij we bij elke activiteit rekening houden met de coronamaatregelen en alles voor iedereen zo veilig mogelijk laten verlopen.

 

 

 

 

 

 

 


De foto's op deze site zijn eigendom van de auteurs en mogen noch voor professionele, noch voor privédoeleinden gebruikt worden.
Iedere fotograaf is verantwoordelijk voor zijn gepubliceerde foto.