Home

Welkom op de website van Fotoclub Flash! ...

 

We zijn met een twintigtal mensen uit Nieuwkerken-Waas en omgeving die elke veertien dagen op dinsdagavond samenkomen in een bovenzaal van centrum Ten Bos Nieuwkerken-Waas  om foto's te tonen en te bespreken die we (volgens onze opdrachten) gemaakt hebben.

We werken met een jaarthema en in september  (tijdens het kermisweekend in Nieuwkerken) stellen we een deel van onze werken tentoon in Ten Bos. Iedereen welkom!

 

 

 

Een beetje geschiedenis :

0p 6 december 1970 werd op de bestuursvergadering van de plaatselijke KWB afdeling besloten om een iniatief te nemen om de fotoliefhebbers onder de leden dichter bij elkaar te brengen en hen op een passende wijze te begeleiden bij het beoefenen van hun hobby.

Een werkgroep werd opgericht , die snel tot uitgroeide tot een zelfstandige club met eigen bestuur en leden. De eerste bestuursploeg bestond uit Hubert De Rijbel (voorzitter),William Buytaert (secretaris), Eddy Van Kerkhoven(penningmeester) en Roger De Wolf en Andrè Van der Weken (bestuursleden).

Bij de start telde de club 15 leden. Na èèn jaar telde club 26 leden en op 25 september 1971 had de eerste clubwedstrijd plaats . Werkvergaderingen, voordrachten, uitstappen, wedstrijden, bezoeken aan fototentoonstellingen in binnen- en buitenland werden georganiseerd om de technische kennis en de kwaliteit naar een hoger niveau te brengen.De jaarlijkse salons voor diaprojecties werden een begrip. In 1975 telde de club 40 leden !

In 1980 werd het 10 jarig bestaan gevierd met een foto- en dia salon waarop niet alleen werk van eigen leden werd tentoongesteld , maar ook werk van bevriende clubs zoals "Balder" uit Belsele, cameraclub "Waasland" en foto- en diaclub "Don Bosco" uit Sint-Niklaas hun werk presenteerden. Het bestuur bestaat uit Hubert De Rijbel (voorzitter), Georges Raes(secretaris) Andrè Van der Weken(penningmeester), Paul Eggermont (PR) en Werner Janssens , Godelieve en Gaby Heyman (bestuursleden).

In de tweede helft van de negentiger jaren wordt de club geconfronteerd met de opkomst van de digitale fotografie. Stonden toen o.a. op het programma : het gebruik van de computer in de fotografie , klankdiareeksen omzetten naar video , foto's en dia's op een foto-cd plaatsen , enz.

In 1994 viert Nieuwkerken-Waas 200/700 jaar, Hubert De Rijbel, Gaby en Godelieve Heyman, Georges Maes , Jef Van Ursel , Felix Van den Berghe en Roger Van Wiele presenteren hun diamontages over het feestjaar in theater "De Vlasbloem" onder de titel : Een feest van Licht en Kleur.

Stilaan haken de leden van het eerste uur , wegens hun leeftijd, af.

In 1995 wordt het 25 jarig bestaan gevierd met een tiental leden. Nadien neemt het ledenaantal terug toe tot een 20-tal.

2016 was een jaar van verandering , Hubert De Rijbel de eerste en tot dan enige voorzitter van de club zet samen met bestuursleden Georges Raes en Gaby Heyman een stapje terug. Hubert is dan net geen 46 jaar voorzitter, misschien geen unicum, maar toch een knap staaltje van doorzettingsvermogen.

Het nieuwe bestuur bestaat uit Mia Jacobs (secretaris), Veerle Rombaut (penningmeester), Magda De Rudder (PR) en Aurèle Martens (voorzitter).

Samen met onze leden kijken we uit naar het 50-jarig bestaan van onze vereniging in 2020.